Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

KHÔNG CÒN GÁNH NẶNG NỢ XẤU ACB ĐANG BẮT ĐẦU TĂNG TRƯỞNG VỮNG CHẮC

Ngày: 10/07/2018 07:22 - Lượt xem: 307

2017: Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

ACB đã công bố cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2017. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng mạnh 59,3% YoY, đạt 2.656 tỷ đồng. Mức tăng trưởng vượt xa năm 2016 là 26,9% YoY, và cao hơn 16% so với ước tính của chúng tôi trước đây là 2,29 nghìn tỷ đồng. Theo đó tăng trưởng tổng tài sản đạt 21,7%, tăng trưởng tín dụng đạt 21,5%, và tăng trưởng tiền gửi đạt 16,6% YoY.
Tổng thu nhập hoạt động tại thời điểm cuối năm đạt 11.439 tỷ đồng, tăng 51,3% YoY và cao hơn mức tăng trưởng năm 2016 là 21,6% YoY. Tăng trưởng thu nhập lãi ròng đạt 22,7% YoY, thu nhập từ phí và hoa hồng tăng 25,8% YoY và các khoản thu nhập khác tăng 2,06 nghìn tỷ đồng.Thu nhập lãi ròng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hệ số LDR và hệ số NIM tăng. Năm 2017, ACB đã tăng hiệu quả sử dụng vốn bằng cách nâng tỷ lệ LDR lên 80% từ mức 76,5% vào năm ngoái. Hệ số NIM cũng được cải thiện từ mức 3,37% vào năm 2016 lên mức 3,45% vào năm 2017, do ngân hàng mở rộng cho vay bán lẻ trong năm. Cụ thể, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân so với tổng dư nợ của ngân hàng tăng từ 52,9% trong năm 2016 lên 54% trong 6 tháng đầu năm 2017.

Cũng cần lưu ý rằng cùng với việc xử lý nợ xấu, ACB bắt đầu có được thu nhập từ các khoản nợ xấu đã xóa, đạt 892 tỷ đồng, được ghi nhận như một khoản thu nhập bất thường vào năm 2017, gấp hơn ba lần so với năm 2016. Ngoài ra, khi không còn phải trích lập dự phòng giảm giá cho trái phiếu của Vinalines, ACB ghi nhận 603 tỷ đồng từ việc kinh doanh chứng khoán đầu tư. Những điều kiện thuận lợi trong thị trường trái phiếu chính phủ cũng là một yếu tố góp phần vào tăng trưởng thu nhập này.

Ngân hàng đã cắt giảm thành công tỷ lệ chi phí trên thu nhập từ 61,9% trong năm 2016 còn 54,4%. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng nợ xấu tăng vọt 81% YoY. Lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng nợ xấu cho phép ngân hàng có thể tăng mạnh trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC và nợ xấu, và dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi so với năm 2016, và chi phí tín dụng tăng từ mức trung bình 0,65% trong suốt giai đoạn 2012-2016 lên 1,2%.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm xuống 0,71%, thấp nhất trong toàn ngành ngân hàng. Quan trọng nhất, ngân hàng đã hoàn thành trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC và các khoản cho vay nhóm 6 công ty. Hệ số bao nợ xấu (số dư quỹ dự phòng/nợ xấu) tăng từ 127% trong năm ngoái lên 133% trong năm nay.

Tại ĐHCĐ năm 2017, ngân hàng đã thông qua việc chi trả 10% cổ tức trong năm 2017, dự kiến thực hiện trong quý 1 năm 2018.

EPS và BVPS của ACB đạt tương ứng khoảng 2.067 đồng và 16.260 đồng sau khi trừ đi 80,4 tỷ đồng dự kiến trích lập cho quỹ khen thưởng phúc lợi. Ở mức giá hiện tại 45.300 đồng/cp, ACB đang giao dịch ở mức PB năm 2017 là 2,79x và PE 2017 là 21,9x.

Điều chỉnh tăng dự phóng cho năm 2018

Năm 2018, chúng tôi ước tính ACB đạt 5.828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 119,4% YoY (tăng 11% so với ước tính trước đó là 5.249 tỷ đồng). Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên ước tính thận trọng của chúng tôi về lợi nhuận từ hoạt động kinh doánh cốt lõi của ngân hàng, với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng nợ xấu tăng 29,9% YoY và cắt giảm chi phí tín dụng giảm 62,8% YoY so với năm trước,

Chúng tôi ước tính mức tăng trưởng về tài sản, tiền gửi khách hàng và tổng dư nợ lần lượt tăng 14,7%, 18,5% và 18,2% YoY. ACB sẽ tiếp tục phát triển cho vay bán lẻ tập trung hướng đến cho vay tiêu dùng, giúp cải thiện hệ số NIM.

Chúng tôi ước tính hệ số NIM của ngân hàng đạt 3,46% năm 2018, tăng nhẹ so với năm 2017 là 3,45%. Thu nhập lãi ròng ước tính tăng 19% YoY, đạt 10.068 tỷ đồng, trong khi thu nhập ròng từ phí và hoa hồng tăng 22,7% YoY đạt 1.459 tỷ đồng. ACB có khả năng hoàn nhập thu nhập lãi từ khoản nợ xấu trong những năm tới.

Chúng tôi giữ nguyên giả định trước đó là tỷ lệ chi phí trên thu nhập năm 2018 sẽ cải thiện đáng kể đạt 47%, giảm đi so với năm ngoái là 54,4%. Năm 2017, chi phí dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn và các tài sản khác gắn liền với khoản nợ của Nhóm 6 công ty và nợ xấu khác lên đến 949 tỷ đồng. Do các tài sản có vấn đề này đã được giải quyết trong năm 2017, chúng tôi ước tính khoản chi phí này sẽ không còn lớn như năm ngoái.

Chi phí dự phòng nợ xấu ước tính giảm đáng kể 62,8% YoY còn 956 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ xấu đạt 1,1%, vẫn ở mức rất thấp so với toàn hệ thống. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng lên 5.828 tỷ đồng (+119,4% YoY), tương đương với ROA tăng mạnh đạt 25,4% so với mức trung bình là 8,8% trong suốt giai đoạn 2012-2017. EPS và BVPS 2018 ước tính lần lượt đạt 4.543 đồng và 20.794 đồng.

Quan điểm đầu tư và định giá

Ở mức giá hiện tại là 45.300 đồng/cp, ACB đang giao dịch tại mức tỷ lệ PB năm 2017 là 2,79x và PB năm 2018 là 2,18x. Mức giá hiện tại khá hấp dẫn, do ngân hàng có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận lớn trong những năm tới. ACB đã hoàn thành việc dọn dẹp nợ xấu tồn đọng. Cùng với các ngân hàng VCB, TCB và MBB, ACB đã trích lập xong dự phòng cho trái phiếu VAMC. Thứ hai, ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao hơn và tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh, nhờ đó có thể tăng thêm thị phần tín dụng. Việc thoái thu lãi từ nợ xấu sẽ giảm đi và mở rộng mạnh mẽ các khoản cho vay cá nhân sẽ giúp cải thiện hệ số NIM của ngân hang. Thứ ba, có nhiều cơ hội cho ACB cải thiện lợi nhuận từ những khoản nợ xấu đã xóa và hoàn nhập dự phòng, cũng như việc cải thiện tỷ lệ chi phí trên thu nhập.

Chúng tôi ước tính ROAE của ACB sẽ cải thiện đáng kể trong các năm sắp tới, và đưa ra mức PB cao hơn là 2,5x theo quan điểm của chúng tôi (tăng lên từ mức 2,1x trong báo cáo mới nhất). Vì vậy chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 52.000 đồng (tăng 23,2% từ mức giá mục tiêu trước đó là 42.200 đồng), tương đương tăng 14,8% từ giá giao dịch hiện tại. Giá mục tiêu bằng 47.300 đồng/cp sau khi chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khách hàng để các bản tin của TVI phục vụ quý khách hàng được tốt hơn!

Tư vấn thu phí- Nhận ngay list cổ phiếu tuần
- Bỏ túi 30 cổ phiếu quan tâm trong tháng
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Tặng khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 
  •  (*)

  •  (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)