Báo cáo doanh nghiệp

VPB: Kết quả kinh doanh khả quan; gánh nặng về quy định chính thức được dỡ bỏ

Ngày đăng: 08/01/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 25.200 Đồng/cp
Tăng: + 23,8%
Giá hiện tại (tại ngày 07/01/2020): 20.350 Đồng/cp


PVD: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Ngày đăng: 08/01/2020

Giá mục tiêu 1 năm: 18.200 Đồng/cp
Tăng: +16,3 %
Giá hiện tại (tại ngày 07/01/2020): 15.650 Đồng/cp


GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 - Thấp hơn ước tính

Ngày đăng: 08/01/2020

Giá mục tiêu 1 năm: 109.000 Đồng/cp
Tăng: +12,3 %
Giá hiện tại (tại ngày 07/01/2020): 97.100 Đồng/cp


HPG – Mọi ánh nhìn hướng về Dung Quất

Ngày đăng: 03/01/2020

- Những điểm chính trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư của HPG
- Góc nhìn tích cực hơn cho triển vọng 2020-2021

PNJ: Kết quả kinh doanh tháng 11/2019 – Tốt hơn ước tính

Ngày đăng: 03/01/2020

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 97.000 Đồng/cp
Tăng: +12,1%
Giá hiện tại (tại ngày 27/12/2019): 86.500 Đồng/cp


DPM: Cập nhật kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và bồi thường bảo hiểm

Ngày đăng: 27/12/2019

Khuyến nghị: KHẢ QUAN
Giá mục tiêu 1 năm: 15.500 Đồng/cp            
Tăng: +19,2%
Giá hiện tại (tại ngày 23/12/2019): 13.000 Đồng/cp


FPT: Thị trường công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng chậm lại

Ngày đăng: 27/12/2019

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 74.500 Đồng/cp
Tăng: +32%
Giá hiện tại (tại ngày 24/12/2019): 56.400 Đồng/cp


MWG: Kết quả kinh doanh 11T2019 sát với ước tính

Ngày đăng: 27/12/2019

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 192.800 Đồng/cp
Tăng: +71%
Giá hiện tại (tại ngày 25/12/2019): 112.900 Đồng/cp


FRT: Lợi nhuận tháng 10 ảm đạm do quy mô ngành giảm và dự phòng nợ xấu

Ngày đăng: 18/12/2019

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
Giá mục tiêu 1 năm: 31.800 Đồng/cp            
Tăng: +19,3%
Giá hiện tại (tại ngày 17/12/2019): 26.650 Đồng/cp


HCM: Kết quả kinh doanh 9T2019: Hoạt động thu hẹp trên tất cả các mảng kinh doanh

Ngày đăng: 18/12/2019

HCM ghi nhận kết quả kinh doanh Q3/2019 với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 389 tỷ đồng (-7,1% YoY) và 141 tỷ đồng (-14,5% YoY). Do có sự tương quan chặt chẽ với diễn biến của thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của HCM được cải thiện qua các quý trong năm 2019 sau khi chạm đáy vào Q4/2018.