9 Câu hỏi thường gặp về Hợp đồng tương lai

Cập nhật 08/05/2018 01:40 - Lượt xem: 304

So sánh HĐTL và Chứng khoán cơ sở, định nghĩa "Bán khống", "giao dịch T+0", "thanh toán trong ngày", hiệu ứng đòn bẩy trong chứng khoán phái sinh....Dưới đây là 9 câu hỏi thường gặp về Chứng khoán phái sinh:

1. So sánh hợp đồng tương lai với chứng khoán cơ sở 

2. Phí và thuế trong giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30?
Tải tệp sau để tìm hiểu chi tiết các thông số HĐTL chỉ sổ VN30, cách tính phí và thuế khi giao dịch: Tại đây!


3.  Ký quỹ đối với giao dịch CKPS khác như thế nào so với ký quỹ tại thị trường cơ sở?4. Thế nào là "bán khống" hợp đồng tương lai?


5. Thế nào là giao dịch T+0?


6. Thế nào là thanh toán hằng ngày?


7. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ ban đầu khác nhau như thế nào?


8. Thế nào là hiệu ứng đòn bẩy?


9. Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thực hiện quản lý tài sản kỹ quỹ như thế nào?